موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول
30 بازدید
محل نشر: جستارهای اقتصادی » پاییز و زمستان 1386 - شماره 8 (38 صفحه - از 121 تا 158)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی